نسخه آرشیو پخش آرشیو

نیم نگاه- گروه سلامت روان(زنده) آرشیو برنامه ای

شنبه 1 آذر 1399 ساعت: 12:30 | مدت: 40 دقیقه

اقدامات و راهكارهای پیشگیرانه آموزش و پرورش برای درامان نگاه داشتن دانش‌آموزان از آسیب‌های آموزش مجازی(طرح پیام مشاور)
ارتباط تلفنی با دكتر مسعود شكوهی(مدیركل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو