نسخه آرشیو پخش آرشیو

سفره ایرانی آرشیو برنامه ای

دوشنبه 3 آذر 1399 ساعت: 19:10 | مدت: 30 دقیقه

اصلاح الگوی تغذیه ای- باورهای تغذیه ای- چاشنی ها- تغذیه و سلامت جسم\r\n
با حضور آقای دكتر صمدپور(دكترای تغذیه) و آقای دكتر احمد اسماعیل زاده(دكترای تغذیه)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو