نسخه آرشیو پخش آرشیو

داستان یك زندگی آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 5 آذر 1399 ساعت: 14:05 | مدت: 45 دقیقه

همسرم به هیچ یك از حرف‎های من گوش نمی‌دهد
با حضور خانم دكتر مینا پورفرخ(روانشناس) \r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو