نسخه آرشیو پخش آرشیو

مخاطب خاص(زنده) آرشیو برنامه ای

شنبه 6 دی 1399 ساعت: 20:00 | مدت: 1 ساعت

تخصصیص ارز دولتی در حوزه دارو؛ فرصت ها و تهدیدها
ارتباط تلفنی با دكتر واعظ مهدوی(كارشناس اقتصاد سلامت)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو