نسخه آرشیو پخش آرشیو

مخاطب خاص(زنده) آرشیو برنامه ای

شنبه 13 دی 1399 ساعت: 20:00 | مدت: 1 ساعت

بررسی ساخت واكسن كرونا\r\n
ارتباط تلفنی با دكتر حسینی(پزشك اپیدمیولوژیست و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو