نسخه آرشیو پخش آرشیو

راپورتچی آرشیو برنامه ای

دوشنبه 22 دی 1399 ساعت: 21:30 | مدت: 20 دقیقه

وقایع تاریخی ایران و جهان به روایت طنز
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو