نسخه آرشیو پخش آرشیو

بر كرانه نور آرشیو برنامه ای

شنبه 27 دی 1399 ساعت: 06:00 | مدت: 30 دقیقه

تفسیر آیات قرآن كریم- آیات 1 تا 8 سوره مباركه علق
آیت الله جوادی آملی(كارشناس) و علی برخورداری(تهیه كننده)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو