نسخه آرشیو پخش آرشیو

نور و آینه آرشیو برنامه ای

یکشنبه 28 دی 1399 ساعت: 15:30 | مدت: 20 دقیقه

درسی مهم از عبادات و شخصیت حضرت زهرا(س)
حجت الاسلام محسن خاكی(كارشناس دینی)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو