نسخه آرشیو پخش آرشیو

زیر گذر طنز آرشیو برنامه ای

دوشنبه 29 دی 1399 ساعت: 21:30 | مدت: 15 دقیقه

معرفی طنزنویسان و بازخوانی داستان های طنز بصورت روایی-نمایشی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو