نسخه آرشیو پخش آرشیو

تهرانك آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 9 بهمن 1399 ساعت: 10:35 | مدت: 25 دقیقه

آموزش رفتار شهروندی در قالب كمدی و طنز
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir\r\n پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir\r\n شماره پیامك: 983000094+\r\n تلفن گویا: 982127860094+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو