نسخه آرشیو پخش آرشیو

رادیو فیلم آرشیو برنامه ای

جمعه 24 بهمن 1399 ساعت: 09:00 | مدت: 1 ساعت 30 دقیقه

فیلم من كجا خوابم برد\r\nداستان مردی است به نام جهانگیر برای كسب موقعیت بهتر عشق خود را ترك میكند و....
تهیه كننده: فرشاد آذرنیا

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو