نسخه آرشیو پخش آرشیو

بفرمائید خنده آرشیو برنامه ای

جمعه 1 اسفند 1399 ساعت: 18:10 | مدت: 1 ساعت 50 دقیقه

جُنگ طنز با سوژه قراردادن مسائل روز جامعه
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو