نسخه آرشیو پخش آرشیو

همیار طبیعت آرشیو برنامه ای

جمعه 24 بهمن 1399 ساعت: 20:00 | مدت: 30 دقیقه

حفاظت از برج های آب شیرین
با حضور مهندس محمد فریدی(رئیس اداره محیط زیست دماوند و محیط بان) و ارتباط تلفنی با آقای مهدی مسچی(نائب رئیس انجمن دوستدار دماوند)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو