نسخه آرشیو پخش آرشیو

كارت زرد آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 7 اسفند 1399 ساعت: 20:00 | مدت: 1 ساعت

نگاهی طنز به اخبار و حاشیه های فوتبال ایران و جهان
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو