نسخه آرشیو پخش آرشیو

صبا پرس آرشیو برنامه ای

جمعه 15 اسفند 1399 ساعت: 21:00 | مدت: 1 ساعت 30 دقیقه

نگاهی طنز آمیز به اخبار هفته
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو