نسخه آرشیو پخش آرشیو

مشااره آرشیو برنامه ای

جمعه 29 اسفند 1399 ساعت: 03:00 | مدت: 30 دقیقه

معرفی و شعر خوانی طنز در قالب رقابتی پر شور و نشاط با دوستداران شعر
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو