نسخه آرشیو پخش آرشیو

به زندگی سلام كن-گروه سلامت اجتماعی(زنده) آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 19 فروردین 1400 ساعت: 06:30 | مدت: 1 ساعت 30 دقیقه

با توجه به شیوع كرونا چطور برای فعالیت بدنی برنامه ریزی كنیم؟\r\n
ارتباط تلفنی با دكتر براتی(متخصص پزشكی ورزشی)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو