نسخه آرشیو پخش آرشیو

بهارستان ویژه افطار آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400 ساعت: 19:30 | مدت: 1 ساعت

اذان: 20:20- مؤذن: استاد محمد غفاری- موضوع: بهترین درس رمضان امسال
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو