نسخه آرشیو پخش آرشیو

طنز و ترانه آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 26 خرداد 1400 ساعت: 00:00 | مدت: 1 ساعت

نقد مسایل سیاسی، اقتصادی، ورزشی، اجتماعی در قالب نمایش های طنز و پخش ترانه های جدید
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو