نسخه آرشیو پخش آرشیو

انتخاب در آینه اقتصاد آرشیو برنامه ای

جمعه 21 خرداد 1400 ساعت: 21:05 | مدت: 25 دقیقه

انتخابات\r\n
كارشناس: جواد نوفرستی(كارشناس اقتصاد انرژی و مدیر انجمن جامعه ی ایمن كشور) و حبیب اله خجسته پور(رییس ستاد انتخابات استان سمنان)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو