نسخه آرشیو پخش آرشیو

بومرنگ آرشیو برنامه ای

یکشنبه 17 مرداد 1400 ساعت: 06:30 | مدت: 30 دقیقه

بازتاب مسائل مختلف در حوزه جامعه، فرهنگ، سلامت و... در زندگی افراد به زبان طنز
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو