نسخه آرشیو پخش آرشیو

در حوالی عطش آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 28 مرداد 1400 ساعت: 08:30 | مدت: 1 ساعت

درك و آگاهی بیشتر نسبت به واقعه ی عاشورا \r\n
حجت الاسلام علی گودرزی(كارشناس دینی)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو