نسخه آرشیو پخش آرشیو

میدان امام حسین"ع" آرشیو برنامه ای

جمعه 29 مرداد 1400 ساعت: 21:00 | مدت: 1 ساعت 30 دقیقه

هیات جوانان متوسل به اباعبدالله الحسین(ع)
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو