نسخه آرشیو پخش آرشیو

سرزمین من آرشیو برنامه ای

یکشنبه 28 شهریور 1400 ساعت: 12:45 | مدت: 1 ساعت 15 دقیقه

سالروز جنگ نادرشاه افشار با اشرف افغان در دامغان، آزادسازی سوسنگرد\r\nاذان ظهر: 12:58 موذن: شهید حسن دانش

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو