نسخه آرشیو پخش آرشیو

دیالوگ آرشیو برنامه ای

شنبه 3 مهر 1400 ساعت: 21:00 | مدت: 1 ساعت

بررسی مسائل روز هنرهای نمایشی كشور\r\n \r\n
نویسنده و تهیه كننده: علی بهرامی مجری كارشناس: ایوب آقاخانی گویندگان: سید احمد قاضی زاده هاشمی، شقایق خاكی پور، میثم كریمی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو