نسخه آرشیو پخش آرشیو

لحظه دیدار آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 14 مهر 1400 ساعت: 17:45 | مدت: 30 دقیقه

ویژه اذانگاهی شب\r\n
ادعیه و مناجات و تواشیح و آیتم گنجینه ادب كه شامل خوانش داستانك های اخلاقی است. اذان: 17:59، مؤذن: حسین صبحدل

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو