نسخه آرشیو پخش آرشیو

به وقت زندگی آرشیو برنامه ای

دوشنبه 19 مهر 1400 ساعت: 10:00 | مدت: 1 ساعت

مسائل و موضوعات خانواده با شعار خانواده جان بخند
موضوع برنامه: قدرت طلبی در خانواده، چطور با افرادی كه به همه زور میگن رفتار كنیم؟

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو