نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش كاترین هوارد- قسمت 4(تكرار) آرشیو برنامه ای

سه شنبه 20 مهر 1400 ساعت: 12:30 | مدت: 30 دقیقه

كاترین هوارد كه از سرنوشت و آیندۀ خودش با اتلوود بیمناك است، وقتی از انگشتری نامزدی‌ كه هنری بر انگشت او كرده است باخبر شده است نه‌ تنها مهرش به شاه بیشتر شده است، بلكه برای دیدن او نیز لحظه‌ شماری می‌كند. اتلوود، هنری هشتم را شخصیتی مستبد و خودخواه و بسیار خطرناك توصیف می‌كند اما كاترین با دیدن انگشتری شاه از او میخواهد كه از كاخ وایت‌ هال و اقامتگاه شاه برایش بگوید. در این هنگام هنری هشتم با ملازمان خود به‌ طور ناگهانی به عمارت اتلوود می‌آید و پس از صحبت‌هایی مبنی بر جنگ قریب‌ الوقوع انگلستان با دشمنان و نداشتن جانشینی كه حامی شایسته‌ای برای او در جنگ باشد، ناگهان در ضمن صحبت‌ها هنری از اتلوود می‌خواهد كه با خواهرش یعنی مارگریت ازدواج كند. اتلوود از ازدواج با مارگریت یا خواهر شاه سرباز می‌زند و بدین‌ خاطر به‌سرعت مغضوب او می‌گردد. شاه فرمان مصادرۀ اموال اتلوود و مرگ او را صادر می‌كند و از آن‌جا خارج می‌شود. كاترین كه برای نخستین بار، شاه را از پنجرۀ عمارت اتلوود می‌بیند، نزد خود او را پادشاهی مقتدر می‌پندارد كه همۀ رجال و حتی اتلوود در برابر او زانو به زمین می‌زنند. اتلوود در این لحظه سراسیمه نزد كاترین آمده و پس از اندكی صحبت، از باقی‌ماندۀ همان دارویی كه فلمینگ تهیه كرده بود سركشیده و به مرگ موقت فرو می‌رود. او قبل از آنكه به خواب مرگ فرو رود، انگشتری هنری را از انگشت كاترین درآورده و نزد خود نگه می‌دارد و در ضمن یكی از كلیدهای مقبره را به كاترین می‌دهد تا پس از مراسم مذهبی او را از مقبره نجات داده و با هم از انگلستان فرار كنند. پس از آنكه اتلوود به خواب مرگ فرو رفت، كاترین انگشتر شاه را برداشته و نزد خود نگه می‌دارد. خبر مرگ اتلوود برای مارگریت كه دل‌ باختۀ او بود بسیار دردآور بوده و بدین‌ جهت مارگریت، در منازعه‌ ای با برادرش، مسئول مستقیم مرگ اتلوود را شخص شاه می‌داند.\r\n \r\n
تهیه كننده: فرشاد آذرنیا كارگردان: محمد پورحسن هنرمندان: نازنین مهیمنی، علی میلانی نویسنده: محمد پورحسن

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو