نسخه آرشیو پخش آرشیو

لحظه دیدار آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 22 مهر 1400 ساعت: 17:00 | مدت: 1 ساعت

ویژه اذانگاهی شب\r\n
ادعیه و مناجات و تواشیح و آیتم گنجینه ادب كه شامل خوانش داستانك های اخلاقی است. اذان: 17:48، مؤذن: استاد محمد غفاری

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو