نسخه آرشیو پخش آرشیو

نوآهنگ آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 22 مهر 1400 ساعت: 18:00 | مدت: 1 ساعت 30 دقیقه

نوآهنگ میزبان شماست با آخرین و به روز ترین ترانه ها و گفتگو با اهالی موسیقی \r\n\r\n
این مصرع را كامل كنید: من تماشای تو میكردم و غافل بودم .........\r\n شماره پیامك 98300001055+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو