نسخه آرشیو پخش آرشیو

ناصر باش(تكرار) آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 22 مهر 1400 ساعت: 08:30 | مدت: 15 دقیقه

برنامه ای طنز و شاد با اجرای ناصر محبی
موضوع: مغرور بودن

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو