نسخه آرشیو پخش آرشیو

لحظه دیدار آرشیو برنامه ای

جمعه 23 مهر 1400 ساعت: 17:30 | مدت: 30 دقیقه

ویژه اذانگاهی شب\r\n
ادعیه و مناجات و تواشیح و آیتم گنجینه ادب كه شامل خوانش داستانك های اخلاقی است. اذان: 17:47، مؤذن: شیخ محمد عبدالوهاب طنطاوی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو