نسخه آرشیو پخش آرشیو

چرند و پرند آرشیو برنامه ای

دوشنبه 26 مهر 1400 ساعت: 07:05 | مدت: 55 دقیقه

روزنامه چرند و پرند، با قالبی تركیبی از نمایش، موسیقی و خبر، به بررسی خبرهای روز میپردازد. روزنامه چرند و پرند، با استفاده از زبان طنز و به تصویر كشیدن كاراكترهای كتاب چرند و پرند، سعی در تحلیل عمیق تر خبرهای روز جامعه دارد. همان گونه كه علی اكبر دهخدا، در روزنامه صور اسرافیل از این روش برای نقد و سازندگی جامعه استفاده كرده است.....\r\n \r\n
تهیه كننده: انسیه سمیع پور كارگردان: امیر زنده دلان، هنرمندان: میرطاهر مظلومی، رامین پورایمان، محمد آقامحمدی، علیرضا جاویدنیا، نورالدین جوادیان، امیر زنده دلان، نازنین مهیمنی، مینو جبارزاده، سیما خوش چشم، شیرین سپه راد، نوشین حسن زاده، معصومه نورزاد، علی نوبخت، نویسندگان: امیر زنده دلان، معصومه نورزاد، سوگند ایرانمنش، ریحانه یزدان دوست، فائزه مصطفی لو، آهنگساز: سیاوش قمصری

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو