نسخه آرشیو پخش آرشیو

فرهنگ مردم آرشیو برنامه ای

جمعه 30 مهر 1400 ساعت: 21:35 | مدت: 25 دقیقه

بررسی آداب و رسوم و فرهنگ نواحی مختلف ایران- رسم خواستگاری در منطقه درتوجان هرمزگان- هنر ترمه بافی در یزد- ضرب المثل های لری همراه با ترجمه و كاربرد آن ها- آیین نیایش و نمایشی ذكر خنجر در بین تركمن ها\r\n
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو