نسخه آرشیو پخش آرشیو

مثل خند آرشیو برنامه ای

جمعه 7 آبان 1400 ساعت: 07:30 | مدت: 15 دقیقه

روایتی طنز از ضرب المثل های فارسی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو