نسخه آرشیو پخش آرشیو

ترین ها آرشیو برنامه ای

جمعه 14 آبان 1400 ساعت: 16:00 | مدت: 1 ساعت

این برنامه اختصاص به معرفی بهترین ها در حوزه های مختلف دارد\r\n
موضوع: معرفی مربی های فوتبال پرحاشیه در ده سال اخیر به انتخاب ترین ها

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو