نسخه آرشیو پخش آرشیو

در صبا چه گذشت آرشیو برنامه ای

جمعه 28 آبان 1400 ساعت: 17:00 | مدت: 1 ساعت

مروری بربرنامه های رادیو صبا در هفته گذشته- ویژه اذانگاهی شب
معرفی و بررسی برنامه های صباگونه، به وقت زندگی، لیگ عشاق، بیدار باش- ادعیه و مناجات و تواشیح و آیتم گنجینه ادب كه شامل خوانش داستانك های اخلاقی است. اذان: 17:15، محمد آقاتی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو