نسخه آرشیو پخش آرشیو

عصر صبا آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 3 آذر 1400 ساعت: 16:00 | مدت: 1 ساعت

مجله عصرگاهی با بیان موضوعاتی اجتماعی و حقوق شهروندی \r\n
موضوع: امید به فردا- برای چالش ها فكر كنیم به جای آنكه غصه بخوریم

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو