نسخه آرشیو پخش آرشیو

لیمو ترش آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 3 آذر 1400 ساعت: 15:00 | مدت: 30 دقیقه

مهدی فرج اللهی (طنزپرداز) نگاهی طنزآلود دارد به رخدادها و مسایل مرتبط با طنز در كشور\r\n
موضوع: خنده با اندیشه باشد بهتر است- مهمان: رویا صدر

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو