نسخه آرشیو پخش آرشیو

تلاوت ترتیل استاد محمود علی البناء آرشیو برنامه ای

جمعه 12 آذر 1400 ساعت: 00:00 | مدت: 1 ساعت

سوره های هود آیات 6-آخر و یوسف آیات 1-52
جزء 12

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو