نسخه آرشیو پخش آرشیو

تلاوت استاد محمد جرزاوی آرشیو برنامه ای

جمعه 12 آذر 1400 ساعت: 01:01 | مدت: 15 دقیقه

سوره بقره آیات 60-69

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو