نسخه آرشیو پخش آرشیو

دفتر پاییز آرشیو برنامه ای

شنبه 27 آذر 1400 ساعت: 13:00 | مدت: 30 دقیقه

خوانش داستانها، اشعار و متون ادبی با رستوران بین راهی
خوانش متونی از: سعدی- سروش صحت- نرگس صرافیان

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو