نسخه آرشیو پخش آرشیو

دفتر پاییز آرشیو برنامه ای

دوشنبه 29 آذر 1400 ساعت: 13:00 | مدت: 30 دقیقه

خوانش داستانها، اشعار و متون ادبی با موضوع تو را من چشم در راهم
خوانش متونی از: مینا محمودی- نیما یوشیج- رسول یونان- سپیده امیدی- برایان تریسی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو