نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش دو برادر- قسمت 6 آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 13 خرداد 1400 ساعت: 05:00 | مدت: 30 دقیقه


تهیه كننده: محمد مهاجر كارگردان: صدرالدین شجره هنرمندان: توران مهرزاد، بیوك میرزایی تنظیم برای رادیو: محمدرضا قربانی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو