نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش آقا بزرگ- قسمت 13 آرشیو برنامه ای

سه شنبه 10 فروردین 1400 ساعت: 01:00 | مدت: 20 دقیقه

بخاطر وضعیت سودابه، به ناچار كامران با برادرزاده هایش ایمان و آرمان برای تهیه فیلم و معرفی دیگر مناطق تهران همراه می شود. ولی به آنها اجازه فیلمبرداری از موزه های مطرح تهران داده نمی شود. به توصیه افرا بخشی از جواهرات و لباسهای قدیمی مادربزرگ و پدربزرگ آقا بزرگ كه جز میراث خانوادگی شان است به موزه جواهرات تهران اهدا می شود و بعد از كسب مجوز لازم، آنها می توانند موزه های مطرح تهران چون آبگینه، زمان، مقدم و بقیه را در فیلمهایشان معرفی كنند.
تهیه كننده: طیبه محمد علی كارگردان: رضا عمرانی هنرمندان: بهادر ابراهیمی، حمید یزدانی نویسنده: زهرا كولیوند

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو