نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش دایی وانیا- قسمت 4 آرشیو برنامه ای

سه شنبه 25 آبان 1400 ساعت: 04:15 | مدت: 30 دقیقه


تهیه كننده: مهتاب امینی كارگردان: اكبر زنجانپور هنرمندان: مینا شجاع، رضا عمرانی تنظیم برای رادیو: جواد پیشگر

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو