نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش افسون پنهان- قسمت 9(تكرار) آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 20 اسفند 1399 ساعت: 02:30 | مدت: 15 دقیقه

افشین نیروی جایگزین نوید توسط موساد در ایران شروع به عملیات تروریستی بر علیه حكومت ایران كه فكر میكرده حامی تروریستها هستند میكند در همین زمان با نیلوفر دختر عمه خود كه جز نیروهای اطلاعاتی ایران است روبرو میشود افشین در جریان عملیات تروریستی اهواز كه با سلاحهای قاچاق او انجام میشود و عده زیادی افراد بیگناه از بین میروند دچار تردید در باورهای خود شده و از لحاظ روحی به شدت بهم میریزد. نیلوفر كه شاهد پریشانی حالش میشود با حمزه موضوع را در میان گذاشته و حمزه به او میگوید كه هدف اصلی افشین از برگشتش به ایران چه بوده و چه اقداماتی كرده است....
تهیه كننده: مهدیه تقی زاده كارگردان: فریدون محرابی هنرمندان: راضیه مومیوند، نازنین مهیمنی نویسنده: فرزانه السادات دستغیبی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو