نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش رد پای كربن- قسمت 9 آرشیو برنامه ای

یکشنبه 10 اسفند 1399 ساعت: 06:15 | مدت: 15 دقیقه


تهیه كننده: ژاله محمدعلی كارگردان: بهرام سروری نژاد هنرمندان: حمید یزدانی، ماندانا اصلانی نویسنده: زهرا كولیوند

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو