نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش ریشه ها می مانند- قسمت 5(تكرار) آرشیو برنامه ای

جمعه 17 بهمن 1399 ساعت: 02:30 | مدت: 15 دقیقه

شیراله خان سران و بزرگان گوكلان را به نردین دعوت می كند تا درباره اتحاد و دوستی گفتگو كند. هر چند آنها بارها از شیراله خان آسیب دیده اند. اما بالاخره قبول می كند كه به نردین بروند وقتی به آنجا می رسند توسط نظامی های دولت قاجار و ایادی شیر اله خان محاصره می شوند خان ها ناباورانه تسلیم می شوند. اما مقتدارنه و بدون هیچ التماس و خواهشی برای نجات سرهنگ تك تك آنها را به دهانه توپ جنگی می بندد و دستور شلیك می هد. گلدی مادخان در حالیكه شعری از مختومعلی شاعر بزرگ تركمن را می خواند كشته می شود. شعری از مشقت ها و ایستادگی ها مردم تركمن...
تهیه كننده: ژاله محمدعلی كارگردان: جواد پیشگر هنرمندان: مهرخ افضلی، حمید یزدانی نویسنده: جواد پیشگر

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو