نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش در آغوش زندگی- قسمت 7 آرشیو برنامه ای

جمعه 10 بهمن 1399 ساعت: 06:15 | مدت: 15 دقیقه

پسر رضایی همراه دوستش به كرمان میره و اونجا توی كویر دچار عقرب زدگی می شه ولی تا اقدامات پزشكی لازم برایش انجام بشه متاسفانه دچار مرگ مغزی می شود و.....
تهیه كننده: مهدی نمینی مقدم كارگردان: مهرداد مهماندوست هنرمندان: فریبا طاهری، بهناز بستان دوست نویسنده: مرضه بامیری

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو